در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

کارتریج مایلی متا پینک لیموناد

699,000 تومان
تعداد: یک بسته ۲ عدد پاد
فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
کشور تولید کننده : امریکا
حجم کارتیرج : ۲ میلی لیتر
نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

این محصول دارای ۲ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

کارتریج مایلی متا تنباکو شیرین

699,000 تومان
تعداد: یک بسته ۲ عدد پاد
فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
کشور تولید کننده : امریکا
حجم کارتیرج : ۲ میلی لیتر
نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

این محصول دارای ۲ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

کارتریج مایلی متا لاش آیس (هندوانه)

699,000 تومان
تعداد: یک بسته ۲ عدد پاد
فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
کشور تولید کننده : امریکا
حجم کارتیرج : ۲ میلی لیتر
نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

این محصول دارای ۲ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

کارتریج مایلی متا ملون

699,000 تومان
تعداد: یک بسته ۲ عدد پاد
فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
کشور تولید کننده : امریکا
حجم کارتیرج : ۲ میلی لیتر
نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

این محصول دارای ۲ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

کارتریج مایلی متا هلو

699,000 تومان
تعداد: یک بسته ۲ عدد پاد
فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
کشور تولید کننده : امریکا
حجم کارتیرج : ۲ میلی لیتر
نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

این محصول دارای ۲ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

کارتریج مایلی متا هلو انبه هندوانه

699,000 تومان
تعداد: یک بسته ۲ عدد پاد
فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
کشور تولید کننده : امریکا
حجم کارتیرج : ۲ میلی لیتر
نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

این محصول دارای ۲ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد