موجودی
  • محصولات تخفیف دار
  • محصولات موجود
  قیمت

   MYLÉ (Mighty Mint) کارتریج نعنایی

   ۴۹۹,۰۰۰ تومان
   تعداد: یک بسته ۴ عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول دارای ۴ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

   MYLÉ (Cubano) کارتریج سیگار برگ

   ۴۹۹,۰۰۰ تومان
   تعداد: یک بسته ۴ عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف | قابلیت پر شدن مجدد
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول دارای ۴ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

   MYLÉ (Summer Strawberry) کارتریج توت فرنگی تابستانی

   ۴۹۹,۰۰۰ تومان
   تعداد: یک بسته ۴ عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول دارای ۴ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

   MYLÉ (Lush Ice) کارتریج هندوانه یخی

   ۴۹۹,۰۰۰ تومان
   تعداد: یک بسته ۴ عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول دارای ۴ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

   MYLÉ (Pound Cake) کارتریج پوند کیک

   ۴۹۹,۰۰۰ تومان
   تعداد: یک بسته ۴ عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول دارای ۴ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

   MYLÉ (Sweet Mango) کارتریج انبه شیرین

   ۴۹۹,۰۰۰ تومان
   تعداد: یک بسته ۴ عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول دارای ۴ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

   MYLÉ (Tropical Fruits) کارتریج تروپیکال فروتس

   ۴۹۹,۰۰۰ تومان
   تعداد: یک بسته ۴ عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول دارای ۴ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

   MYLÉ (Killer Custard) کارتریج وانیل شیرین

   ۴۹۹,۰۰۰ تومان
   تعداد: یک بسته ۴ عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول دارای ۴ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد

   MYLÉ (Sweet Tobacco) کارتریج تنباکو شیرین

   ۴۹۹,۰۰۰ تومان
   تعداد: یک بسته ۴ عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول دارای ۴ عدد (یکبسته ) پاد مخصوص مایلی می باشد