سوالات متداول در خوصوص NICOVIP

شما پس از خریدجامع ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ به طور خودکار در لیست مشتریان طلایی نیکوتیران قرار میگیرید

شما پس از خریدجامع ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان به طور خودکار در لیست مشتریان سیلور نیکوتیران قرار میگیرید 

شما پس از خریدجامع ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان به طور خودکار در لیست مشتریان سیلور نیکوتیران قرار میگیرید 

تمامی تخفیفات رتبه شما در سایت به صورت خودکار اعمال خواهد شد. و اگر خرید از کانال اینستاگرام یا واتساپ باشد , همکاران ما تخفیف را برای شما اعمال خواهند کرد.

چنان که شما رتبه طلائی  داشته باشد و تا ۱۲ ماه خرید از نیکوتیران نکرده باشد رتبه به صورت خودکار حذف میشود. و اگر شما سیلور یا برنز باشید تا ۵ ماه خریدی انجام نشود رتبه به صورت خودکار حذف میشود