موجودی
  • محصولات تخفیف دار
  • محصولات موجود
  قیمت

   MYLÉ دستگاه طلایی

   ۷۹۹,۰۰۰ تومان
   ( Gold ) رنگ : طلایی
   نوع ویپ : پاد سیستم
   ظرفیت باتری : ۲۴۰ میلی آمپر
   تکنولوگی : بخار نرم
   طراحی : ایتالیا
   نمایشگر : ۳ چراغ برای نمایش باتری
   نوع پاد : پاد مخسوس مایلی
   ظرفیت پاد : ۰.۹ میلی لیتر
    MICRO-USB : روش شارژ

   MYLÉ دستگاه رینبو

   ۷۴۹,۰۰۰ تومان
   ( Rainbow) رنگ : رینبو
   نوع ویپ : پاد سیستم
   ظرفیت باتری : ۲۴۰ میلی آمپر
   تکنولوگی : بخار نرم
   طراحی : ایتالیا
   نمایشگر : ۳ چراغ برای نمایش باتری
   نوع پاد : پاد مخسوس مایلی
   ظرفیت پاد : ۰.۹ میلی لیتر
    MICRO-USB : روش شارژ

   MYLÉ دستگاه مشکی

   ۷۴۹,۰۰۰ تومان
   ( Midnight Black ) رنگ : مشکی مات
   نوع ویپ : پاد سیستم
   ظرفیت باتری : ۲۴۰ میلی آمپر
   تکنولوگی : بخار نرم
   طراحی : ایتالیا
   نمایشگر : ۳ چراغ برای نمایش باتری
   نوع پاد : پاد مخسوس مایلی
   ظرفیت پاد : ۰.۹ میلی لیتر
    MICRO-USB : روش شارژ

   MYLÉ دستگاه ابی

   ۷۴۹,۰۰۰ تومان
   (Blue ) رنگ : ابی
   نوع ویپ : پاد سیستم
   ظرفیت باتری : ۲۴۰ میلی آمپر
   تکنولوگی : بخار نرم
   طراحی : ایتالیا
   نمایشگر : ۳ چراغ برای نمایش باتری
   نوع پاد : پاد مخسوس مایلی
   ظرفیت پاد : ۰.۹ میلی لیتر
    MICRO-USB : روش شارژ

   MYLÉ دستگاه قرمز

   ۷۴۹,۰۰۰ تومان
   ( Red ) رنگ : قرمز
   نوع ویپ : پاد سیستم
   ظرفیت باتری : ۲۴۰ میلی آمپر
   تکنولوگی : بخار نرم
   طراحی : ایتالیا
   نمایشگر : ۳ چراغ برای نمایش باتری
   نوع پاد : پاد مخسوس مایلی
   ظرفیت پاد : ۰.۹ میلی لیتر
    MICRO-USB : روش شارژ

   MYLÉ دستگاه طوسی

   ۷۴۹,۰۰۰ تومان
   ( توسی  ) رنگ : مشکی مات
   نوع ویپ : پاد سیستم
   ظرفیت باتری : ۲۴۰ میلی آمپر
   تکنولوگی : بخار نرم
   طراحی : ایتالیا
   نمایشگر : ۳ چراغ برای نمایش باتری
   نوع پاد : پاد مخسوس مایلی
   ظرفیت پاد : ۰.۹ میلی لیتر
    MICRO-USB : روش شارژ

   MYLÉ دستگاه سفید

   ۷۴۹,۰۰۰ تومان
    رنگ : سفید
   نوع ویپ : پاد سیستم
   ظرفیت باتری : ۲۴۰ میلی آمپر
   تکنولوگی : بخار نرم
   طراحی : ایتالیا
   نمایشگر : ۳ چراغ برای نمایش باتری
   نوع پاد : پاد مخسوس مایلی
   ظرفیت پاد : ۰.۹ میلی لیتر
    MICRO-USB : روش شارژ

   MYLÉ دستگاه صورتی

    رنگ : صورتی
   نوع ویپ : پاد سیستم
   ظرفیت باتری : ۲۴۰ میلی آمپر
   تکنولوگی : بخار نرم
   طراحی : ایتالیا
   نمایشگر : ۳ چراغ برای نمایش باتری
   نوع پاد : پاد مخسوس مایلی
   ظرفیت پاد : ۰.۹ میلی لیتر
    MICRO-USB : روش شارژ