موجودی
  • محصولات تخفیف دار
  • محصولات موجود
  قیمت

   MYLÉ (Cubano) کارتریج تکی سیگار برگ

   ۱۴۹,۰۰۰ تومان
   تعداد : یک عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول فقط یک عدد پاد مایلی میباشد

   MYLÉ (Summer Strawberry) کارتریج تکی توت فرنگی تابستانی

   ۱۴۹,۰۰۰ تومان
   تعداد : یک عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول فقط یک عدد پاد مایلی میباشد

   MYLÉ (Lush Ice) کارتریج تکی هندوانه یخی

   ۱۴۹,۰۰۰ تومان
   تعداد : یک عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول فقط یک عدد پاد مایلی میباشد

   MYLÉ (Pound Cake) کارتریج تکی پوند کیک

   ۱۴۹,۰۰۰ تومان
   تعداد : یک عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول فقط یک عدد پاد مایلی میباشد

    

   MYLÉ (Sweet Mango) کارتریج تکی انبه شیرین

   ۱۴۹,۰۰۰ تومان
   تعداد : یک عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول فقط یک عدد پاد مایلی میباشد

   MYLÉ (Tropical Fruits) کارتریج تکی تروپیکال فروتس

   ۱۴۹,۰۰۰ تومان
   تعداد : یک عدد پاد
   فقط مخصوص دستگاه MYLE | طعم های مختلف
   کشور تولید کننده : امریکا
   حجم کارتیرج : ۰.۹ میلی لیتر
   نوع جویس : سالت نیکوتین ۵ میلی گرم

   این محصول فقط یک عدد پاد مایلی میباشد